Fundusze unijne dla firm

Prywatyzacja wielu państwowych przedsiębiorstw i powstawanie nowych, małych firm, a także rządząca tym wszystkim wolna konkurencja sprawiają, że aby zaistnieć na rynku i odnieść prawdziwy sukces, trzeba pokazać pazury i bez przerwy torować sobie drogę wśród konkurentów.

Pomagają w tym wszelkiego rodzaju inwestycje w nowe technologie, rodzaje usług itp., do tego jednak potrzebne są fundusze. Na szczęście niemal wszystkie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o fundusze unijne dla firm. Podanie o fundusze unijne dla firm należy składać w odpowiednich instytucjach wraz z biznesplanem, dlatego musimy dokładnie przemyśleć strategię naszego przedsiębiorstwa i nie spoczywać na laurach, gdy już ją dostaniemy – nierzetelni świadczeniobiorcy mogą zostać poproszeni o zwrot pieniędzy.

Szkolenia pracowników

Każdego pracodawcę, który właśnie zatrudnił kilkoro nowych pracowników, czeka wywiązanie się z obowiązku przeszkolenia pracowników w zakresie BHP. Zdarza się, że szkolenie pracowników przeprowadza sam prezes, o ile oczywiście jest blisko związany z pracą, jaką wykonują jego podwładni.

Gdy tak nie jest, ponieważ np. firma jest duża albo nikt w firmie nie jest do tego upoważniony, szkolenie pracowników z zakresu BHP można zlecić firmie, która zajmuje się tym na co dzień i ma do tego uprawnienia. Szkolenia są częstą inwestycją, którą przeprowadzają pracodawcy. Firmę macierzystą dotykają one tak czy siak, czy są przeprowadzone wewnątrz czy przez zewnętrzną firmę, jednak zwykle bardzo się opłacają. Kształcenie dobrych pracowników rzadko kiedy przynosi straty.

Dotacje unijne

Kapitalizm i wolna konkurencja skłaniają firmy z tych samych branż do brutalnej walki o przetrwanie na rynku. Z pomocą specjalistów od marketingu, doradców finansowych i prawników toczy się wiele starć o pozycję w czołówce przedsiębiorstw zajmujących się danym działem usług lub handlu.

Warto też pamiętać, że pomocne w różnego rodzaju inwestycjach mogą być fundusze unijne dla firm – dotacje takie to szybki i prosty do uzyskania zastrzyk finansowy, którego wysokość będzie różniła się od rodzaju firmy, jej strategii i kilku innych czynników. Należy pamiętać, że z wnioskiem o fundusze unijne dla firm należy złożyć biznesplan, a po wszystkim należy zdać raport z wykorzystania sumy. Prezesi, którzy nie wywiążą się ze swoich zobowiązań będą bezlitośnie ścigani przez windykatorów.

Szkolenia dla firm

Jedną z wielu skutecznych inwestycji, które może przeprowadzić zarządca firmy, są szkolenia dla firm. Organizacja takiego szkolenia leży raczej w gestii niezależnej firmy, jego treść dydaktyczna także, chyba że wewnątrz firmy pojawi się inicjatywa zatrudnienia kogoś, kto przeprowadzi takie szkolenie. Tak czy inaczej szkolenia dla firm, mimo prostoty całego rozwiązania, mogą stanowić potężny skok jakościowy w wydajności obecnej kadry pracowniczej.
Continue reading „Szkolenia dla firm”

Szkolenia BHP w firmach

Szkolenia BHP w firmach to bardzo ważny element, na którym pracodawcy nie powinni oszczędzać. Właściwe wyszkolenie pracowników w tym zakresie jest niezwykle istotne, ponieważ w sytuacjach kryzysowych takie przeszkolenia pozwalają pracownikowi na racjonalną ocenę sytuacji i postępowanie zgodne z obowiązującymi normami.

Co prawda większość robotników nie przepada za takimi szkoleniami, gdyż wydają się im one nudne. Nie ulega wątpliwości, że co najmniej część winy leży po stronie osób prowadzących takie szkolenia. Zazwyczaj są one przeprowadzane w mało interesujący sposób, który nie zaciekawia kursantów. Niemniej takie szkolenia są niebywale potrzebne każdej firmie. Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy mają obowiązek znać obowiązujące ich zasady BHP.