Szkolenia pracowników

Każdego pracodawcę, który właśnie zatrudnił kilkoro nowych pracowników, czeka wywiązanie się z obowiązku przeszkolenia pracowników w zakresie BHP. Zdarza się, że szkolenie pracowników przeprowadza sam prezes, o ile oczywiście jest blisko związany z pracą, jaką wykonują jego podwładni.

Gdy tak nie jest, ponieważ np. firma jest duża albo nikt w firmie nie jest do tego upoważniony, szkolenie pracowników z zakresu BHP można zlecić firmie, która zajmuje się tym na co dzień i ma do tego uprawnienia. Szkolenia są częstą inwestycją, którą przeprowadzają pracodawcy. Firmę macierzystą dotykają one tak czy siak, czy są przeprowadzone wewnątrz czy przez zewnętrzną firmę, jednak zwykle bardzo się opłacają. Kształcenie dobrych pracowników rzadko kiedy przynosi straty.